EGR REPARASJON


På nyere dieselbiler finnes det vanligvis en EGR-ventil. Disse ventilene har ofte tendens til elektroniske svikt, og en helt ny komplett ventil kan være veldig kostbar. Derfor kan det ofte betale seg å forsøke å reparere ventilen.